راهنما سامانه ثبت شرکت Irsherkat.ssaa.ir, آموزش ثبت تاسیس شرکتها

فدراسیون فوتبال تنها مبادرت به درخواست استفاده اجاره­ ای از تجهیزات VAR -در حد الزامات حداقل یا Minimum Requirement- برای حداکثر شش ماه جهت تست استفاده آفلاین و آنلاین، آموزش داوران ایرانی و سنجش و ارزیابی قابلیت تطبیق فنی یا Synchronize شدن با زیرساخت­ های فنی، مخابراتی و تلویزیونی و صدور گواهینامه ­های بهره ­برداری […]